Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • İlgi Zamirinin Özellikleri
 • İlgi Zamiri Örnekleri
 • Türkçede üç tane ki vardır
 • a. ki Bağlacı
 • b. -ki İlgi Zamiri
 • c. -ki Yapım Eki
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan ismin sonuna eklenen ve tamlanan ismin yerini tutan ( -ki ) ekine ilgi zamiri denir.

  İlgi Zamirinin Özellikleri


  1. Belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine kullanılır.
  2. Tamlayan eklerinin üzerine gelir.
  3. Ek hâlindeki tek zamirdir. “-ki”
  4. Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar.
  5. Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece –ki şekli vardır:
  enim kalemim→benimki
  onun eli→onunki
  Orhan’ın puanına nazaran Hakan’ınki daha yüksek.
  Cemal’in defteri seninkinden daha düzenli.

  İlgi Zamiri Örnekleri


  " Ali'nin arabası, Ayşe'nin arabasından daha güzeldir." cümlesi yerine
  "Ali'nin arabası, Ayşe'ninkinden daha güzeldir." cümlesini kullanabiliriz.
  " Bizim koltuklar, Fatmalar'ın koltuklarından daha yenidir." cümlesi yerine
  " Bizimkiler, Fatmalar'ın koltuklarından daha yenidir." cümlesini kullanabiliriz.
  " Bahçenin domatesi, seranın domatesinden daha lezzetlidir." cümlesi yerine
  " Bahçeninki, seraninkinden daha lezzetlidir." cümlesini kullanabiliriz
  " Ahmet'in kitabi " yerine " Ahmet'inki "

  Türkçede üç tane ki vardır


  a. ki Bağlacı


  Sadece “ki” biçimi vardır.
  Kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır.
  Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır.
  “ki” ile başlayan bir ara cümle asıl cümlenin içinde kısa çizgiler arasında verilebilir:

  Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-
  Yağmur yağmadı ki mantarlar ortaya çıksın.
  Bir şey biliyor ki konuşuyor.

  b. -ki İlgi Zamiri


  Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar.

  Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece –ki şekli vardır:
  senin kalemin→seninki, Ali’nin eli→Ali’ninki, onun düşüncesi→onunki...

  c. -ki Yapım Eki


  İsimlere eklenerek yer ve zaman bildiren sıfatlar türeten ektir.
  Zaman bildiren kelimelerin sonuna doğrudan eklenirken, yer bildiren sıfatlar türetirken “-dE” hâl ekiyle birlikte kullanılır.

  Sadece –ki ve az da olsa –kü şekilleri vardır:
  bu yılki sınav, yarınki maç, dünkü film, bugünkü aklım...
  masadaki kitaplar, duvardaki saat, evdeki hesap...